برگزاری زیارت عاشورا و روضه خانگی در شهرستان نیکشهر

تاریخ ارسال:15:17 - 1396/10/03
به گزارش دفتر امام جمعه برگزاری زیارت عاشورا و روضه خانگی در شهرستان نیکشهر
به گزارش دفتر امام جمعه برگزاری زیارت عاشورا و روضه خانگی در شهرستان نیکشهر و دوستم با كسیكه شما را دوست داشت، و دشمنم با كسیكه شما را دشمن داشت، پس درخواست میكنم از خدا كه مرا به معرفت و دوستان شما گرامى داشت و بيزارى از دشمنان شما را نصيب من كرد، اينكه مرا در دنيا و آخرت با شما قرار دهد، و جايگاهم را نزد شما استوار بدارد، و از او میخواهم كه مرا برساند به مقام ستوده اى كه براى شما نزد خداست و روزى كند خون خواهی ام را به همراه امام هدايت گر آشكار و گوياى به حق از خاندان شما، و از خدا درخواست میكنم به حق شما،
CAPTCHA
پرسش
Fill in the blank.