تاریخ ارسال:15:06 - 1397/03/23
هرچند دقایق و ظرایف موجود در آیات الهی را اهل ذوق و معنا درک می‌کنند، اما با توجه به متداول بودن برخی لغات عربی در زبان فارسی و وجود ترجمه‌های مناسب می‌توان معانی و موعظه‌های آیه‌های قرآن را درک و در آن تأمل کرد.

به گزارش دفتر امام جمعه شهرستان نیکشهرقرائت جزء   27 قرآن کریم در روز27 ماه مبارک رمضان

افتخار ما در مقابل همه‌ی مکاتب و نظام‌های بشری با آن «مانیفیست»های ساخته‌ی ذهنیت‌های حقیر و محدود وابسته، این است که کتاب انقلاب ما قرآن کریم مجیدی است که از وحی حکیم خبیر منشا گرفته و در اختیار عامی و عالم، بزرگ و کوچک بوده و قابل فهم و استفاده همگان است.

 

پيش نمايش

 

CAPTCHA
پرسش
Fill in the blank.