تاریخ ارسال:15:21 - 1397/02/29
قرآن کریم، نسخه شفابخش بشریت و نور هدایت در ظلمتکده دردآور و دهشتناک کنونی است. مصلحان و رهبران که سکان داران کشتی هدایت در این دریای پرتلاطم هستند، هرچه با این کتاب آسمانی آشناتر باشند، جامعه را بهتر به ساحل می رسانند.

به گزارش دفتر امام جمعه شهرستان نیکشهر خواندن جزء دوم قرآن در روز دوم ماه مبارک رمضان

در این فـضای آلوده مـادیات، شایسته است در دریای بی کـران معنویت قـرآن کریم شنا کرد، تا از پلیدی های دنیا پاک شد و این، جز با انس مدام با این کتاب آسمانی ممکن نیست.

 

پيش نمايش

 

CAPTCHA
پرسش
Fill in the blank.