تاریخ ارسال:15:27 - 1397/01/31
سلام بر شعبان و اعیادش ، سلام بر حسین و عباسش ، سلام بر سجاد و سجودش ، سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش. آغاز ماه رسول خدا ، ماه شادی آل الله مبارک باد

به گزارش دفتر امام جمعه شهرستان نیکشهر استحلال ماه شعبان

شعبان  شد و پیک عشق از راه آمد
عطر نفس بقیة الله آمد
با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین
یك ماه و سه خورشید در این ماه آمد

 

پيش نمايش

 

CAPTCHA
پرسش
Fill in the blank.