مطالب مهم

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایستادگی در مقابل فتنه «افزایش بصیرت ملت» بود:

دفاع مقدس و خاطرات جنگ تحمیلی مکه برای شما ، فکه برای من بال نمی خواهم این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند … شهید آوینی

بر اهل حرم اگر جسارت بشود/ این قافله گر دوباره غارت بشود یک تن ز یزیدیان نماند در شام/ بر لشگر حق اگر اشارت بشود

دانشگاهیان آرمان های انقلاب را مد نظر قرار دهند

دین خدا زهمت او جان گرفته است زن با نگاه فاطمه عنوان گرفته است

بر مقدم دختر پیمبر صلوات بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلوات

حجاب برای زن، به معنای ذلت نیست؛ بلکه به معنای عصمت و حفظ زن است

ساده زیستی دختر پیامبر یک نمونه برای زنان امروز جامعه ماست.

حجاب مایه ی تشخص و آزادی زن است

صفحه‌ها